Mindfulness lze volně přeložit jako bdělost, bdělá pozornost, vědomé směřování k přítomnému okamžiku
v pozici nehodnotícího pozorovatele.

Představuje v životě člověka více radosti, nadhledu, otevřenosti a lehkosti; všechno zmíněné je pro nás zcela přirozené, každý to má v sobě, jen to nerozvíjíme. Fungujeme v programu „musím“, namísto toho, abychom se zeptali sami sebe, jestli chci a co chci, což náš učí mindfulness..

Přínos mindfulness:

…a tím se lépe seznámit i sami se sebou! A to jde!

Být v kontaktu se sebou, abychom naslouchali svému tělu. Abychom se v náročných situacích uměli opřít o svůj dech. Abychom zkrátka začali využívat zdroje, které máme v sobě, nebo při sobě a dokázali reagovat hned, ne až pak, až je pozdě, až potřebujeme třeba antidepresiva. 

Tohle nás učí všímavost, a pokud budete chtít, tak Vás to naučím já :-).
S lehkostí, nadhledem, praktickými ukázkami, ale hlavně tak, jak to bude vyhovovat Vám!

Co Vám mohu nabídnout: